Artikelen door newecoop

Informatieavond collectief zonnedak de Winhoeve

In aansluiting op de informatieavonden van 9 en 10 oktober organiseert Newecoop een derde avond, ditmaal in de Haazehoof, Aerthijsplein 3, 6035 AS Ospel. Belangstellenden voor deelname aan een collectief zonnedak zijn op dinsdag 13 november om 20.00 uur van harte welkom. Samen met haar adviseur zal Newecoop uitleg geven over de organisatie van een […]

Uitnodiging ALV 17 mei 20.00 uur in de Pinnenhof

Het bestuur van NEWECOOP nodigt u van harte uit voor het bijwonen van een Algemene ledenvergadering op donderdagavond 17 mei 20.00 uur in de Pinnenhof te Nederweert. AGENDA Opening en mededelingen. Tussentijdse verkiezing nieuwe secretaris. Het bestuur heeft de heer Frank Voss uit Nederweert bereid gevonden om de functie van secretaris over te nemen van […]

Terugblik succesvolle informatieavond Nederweert kern

Na eerdere kennismakingsbezoeken aan de kleinere kernen werd nu in het dorp Nederweert zelf een algemene informatieavond gehouden over de Nederweerter Energie Coöperatie NEWECOOP. Met ongeveer 20 personen werden de doelstellingen van deze jonge burgercoöperatie doorgesproken als ook de wijze waarop NEWECOOP wil meehelpen om Nederweert een voorbeeld van energietransitie te maken. Aan de orde […]

Vijf burgercoöperaties in Noord- en Midden-Limburg ontwikkelen windparken

Om invulling te geven aan het energievraagstuk is het verminderen van energie-verbruik en het opwekken van duurzame energie nodig. Een opgave die geldt voor elke provincie in Nederland, voortkomend uit het Nationaal Energieakkoord. Vijf burgercoöperaties in vier gemeenten in Noord- en Midden-Limburg werken hard aan de bouw van een aantal windparken! Lees meer hierover in deze […]

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 8 maart

Beste leden van de Nederweerter Energie Cooperatie NEWECOOP en overige belangstellenden. NEWECOOP organiseert een Algemene Ledenvergadering op donderdag 8 maart 2018 in dorpshuis Haazehoof in Ospel, aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom! Lees hier de agenda.  

Jongeren bespreken ‘duurzaamheid gemeente Nederweert’

De jongerenraad organiseert 3 november een avond over het onderwerp ‘duurzaamheid‘. Een thema dat opkomt door de alsmaar toenemende effecten van de klimaatverandering. De gemeente en Newecoop zullen de jongerenraad meenemen in het duurzaamheidsbeleid en de ontwikkelingen die gaande zijn op dit gebied. Daarnaast is er ook ruimte voor het stellen van vragen. De Europese […]