Een terugblik op een succesvolle ALV

Op 8 maart 2018 vond een Algemene Ledenvergadering plaats in dorpshuis Haazehoof in Ospel. Waar een jaar geleden nog 12 aanwezigen werden geteld kon de voorzitter nu ongeveer 40 bezoekers verwelkomen. Duidelijk is dat de coöperatie sterk groeiende is. Momenteel zijn er al meer dan 60 leden ingeschreven.

De aanwezigen werden geïnformeerd over de van de gemeente ontvangen bijdragen voor de jaren 2018 en 2019. Ook de zeer recent opgestarte provinciale subsidieregeling voor energieprojecten kwam aan de orde.
Een oproep van het bestuur aan de aanwezigen om ook daadwerkelijk actief te zijn voor de coöperatie leverde direct resultaat op. Een lid heeft interesse getoond voor de nog onbezoldigde functie van “energiecoach”. Gewapend met een warmtescan-apparaat kan deze coach persoonlijke adviezen gaan verstrekken aan burgers of bedrijven die energie willen besparen. Een ander melde zich om specifieke projecten te willen begeleiden. Voor de functie van secretaris wordt nog steeds iemand gezocht.

De avond stond speciaal in het teken van het windmolenpark Ospeldijk (klik hier voor de presentatie) en de opstart van een of meer postcode-rozen (klik hier voor de presentatie). Naast een technische uitleg werd ook ingegaan op de investeringsmogelijkheden door leden op deze projecten voor opwekking van duurzame stroom. Velen maakten gebruik van de gelegenheid om zich als belangstellende te melden voor een van deze projecten.
Spontaan werden ook drie grote daken aangeboden om te dienen als basis voor een postcoderoos. Deze kansen worden uiteraard door het bestuur op korte termijn opgepakt.

Het bestuur kan dan ook terugkijken op een zeer geslaagde bijeenkomst. Wij danken iedereen voor hun deelname. Klik hier als u alle stukken van de ALV wilt downloaden.