Zonne-energie voor iedereen

MVE begeleidt Newecoop en de eigenaar van een grote schuur aan de Riet in Nederweert-Eind om te komen tot een zogenoemd ‘postcoderoos-project’. Hierbij zorgen inwoners voor een gezamenlijk zonnedak waarin alleen mensen uit het betreffende postcodegebied kunnen deelnemen. Die deelname bestaat uit een investering in de vorm van een aantal zonnepanelen op het collectieve dak, dat past bij jouw feitelijke elektriciteitsverbruik thuis. Deze zonnepanelen worden dus in plaats van op jouw eigen dak op het collectief gehuurde dak gelegd. Dit is vooral interessant voor wie op zijn eigen dak geen mogelijkheid heeft voor het plaatsen van zonnepanelen (bijv een appartement). Het eigen dak kan ook ongeschikt zijn voor zonnepanelen door verkeerde ligging, in de schaduw van bomen, of gewoon omdat men het niet fraai vindt. Het collectieve dak voor deze zonnepanelen wordt voor een periode van ten minste 15 jaar “gehuurd”.
De coöperatie regelt het hele project, daarin bijgestaan door haar adviseur, in dit geval MVE.

Zonnedak de Winhoeve

Voor de realisatie van het collectieve zonnedak richt Newecoop een aparte coöperatie op, genaamd “Zonnedak de Winhoeve”. Daaraan voorafgaand zal eerst het nodige technische onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheid om 800 zonnepanelen te installeren. De voorlopige businesscase geeft een terugverdientijd aan van omstreeks 7 jaar, waar de voordelen zich uitstrekken over 15 jaar. En ook daarna zullen de panelen nog blijven opleveren. Deelname is interessant omdat het Rijk gedurende deze 15 jaar gegarandeerde totale vrijstelling verleent op de energiebelasting voor elektriciteit bij de deelnemer thuis. Dit wordt door de Belastingdienst contractueel vastgelegd.

Newecoop verwacht in het najaar een openbare informatieavond te zullen organiseren, gericht op alle inwoners in de gemeente Nederweert, maar natuurlijk in het bijzonder de inwoners in en nabij Nederweert-Eind.